Jan Olsson

Seniorrådgiver

Jan Olsson startet sin karriere på jernbanen i 1979 som lokfører i NSB og har siden da opparbeidet seg et meget bredt kunnskapsomfang innen jernbanevirksomhet.

Han har blant annet kurs innenfor ISO 9001 og ISO 14001, og har lang erfaring med å granske effektiviteten og kvaliteten hos jernbanevirksomheter. Jan kan hjelpe din bedrift med å optimalisere logistikken og produksjonskapasiteten, samt opprettholde et høyt fokus på sikkerhet. Jan har blant annet bistått i oppstarten av foretak som Flytoget, Cargo Link og Go-Ahead Norge.

Jan tilbyr også rådgivningstjenester innen strategisk oversyn på rullende materiell, og kan konstruere prosedyrer, kontrollsystemer og rutinetiltak for å på best mulig måte opprettholde kvaliteten, levetiden og sikkerheten på kjøretøy og arbeidsmaskiner.